Rekenmachine

Dit is een eenvoudige calculator om even snel iets uit te rekenen. Hieronder volgt z.s.m. uitleg en voorbeelden van verschillende berekeningen waar u wellicht wel eens mee te maken heeft.

Hoe bereken je…

1 – Procenten

Een procent is 1 honderdste deel van het geheel.

getal : 100 = uitkomst x aantal % Bijvoorbeeld …..